Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Reviderad lokalförsörjningsplan för förskolor och skolor

D

Uppsala kommun presenterar den reviderade lokalförsörjningsplanen för pedagogiska lokaler. en förra planen presenterades i våras och i den plan, som nu presenteras, kan kommunen visa den planerade utbyggnaden per kommundel och stadsdelPlanen omfattar i första hand åren 2018-2020 men blickar även fram mot 2030.

Deltar gör Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden och Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden och tjänstepersoner från Uppsala kommun.

Pressträffen ordnas i lokaler i den nya Tiundaskolan. Vi samlas 9.20 på Sibyllegatan 8 för att gemensamt gå till lokalen.

Datum 13 december
Tid 9.30-10.30
Plats Tiundaskolan, Sibyllegatan 8

För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 072-569 38 79