Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Pressvisning av Tiunda förskola och skola

I höst flyttar förskolebarn, elever och medarbetare in i den nybyggda Tiundaskolan. Det är första gången på 15 år som Uppsala kommun bygger en ny grundskola. Lärmiljöerna är hållbart utformade av

Eleverna på Tiunda arbetar i flexibla miljöer med bland annat touchscreens. Foto: Jeanette Hägglund

konceptarkitekt Anna Törnqvist, en av landets ledande experter att skapa hållbara lärmiljöer för framtiden och dess behov.

Miljöerna är utformade för att vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara och för att  uppmuntra till delaktighet, nyfikenhet, fantasi och samarbete. I lokalerna ryms förskola, grundskola, bibliotek, fritids, fritidsklubb och storkök. Idrottshallen invigdes 2017.

Nu får media möjlighet att göra en guidad rundvandring i skolan och ställa frågor till de som har byggt skolan och de som ska bedriva verksamhet i de nya lokalerna. Efter skolans invigning kommer möjligheten att göra studiebesök och reportage att vara väldigt begränsad.

Vid pressvisningen deltar bland andra Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör, Annelie Johansson, vd Skolfastigheter, Torbjörn Kättström, rektor Tiundaskolan, Christin Viklund, förskolechef, och Caroline Hoffstedt (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Anmälan till maria.hasselgren@uppsala.se senast 20 juni.

Datum Måndag 25 juni
Tid 9.00–11.00
Plats Stora entrén, ingång från Sibyllegatan/Ringgatan

För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 0725-69 38 79