Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Pressträff om planerna i Ulleråker

Ulleråker är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och ska ge plats åt cirka 7000 bostäder. Skyddsåtgärder för grundvatten, utveckling av parkmiljöer, bevarande av värdefull natur och hållbart resande står i fokus i stadsutvecklingen. På pressträffen presenteras de två första förslagen till detaljplaner för Ulleråker som nu är färdiga.

På pressträffen medverkar kommunalråden Erik Pelling (S) och Maria Gardfjell (MP) samt Hanna Mörck (V) från kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Datum 2017-11-20

Tid 11.30

Plats Uppsalarummet, Stationsgatan 12 (nedre botten)

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se