Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Pressträff om Eriksberg

Uppsala kommun står inför att fatta beslut om utbyggnad av stadsdelen Eriksberg. En rad förändringar har gjorts i förslaget till planprogram efter medborgardialogen i våras. Vid en pressträff presenteras dessa av Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott, Örjan Trapp, projektledare och Eleonore Albenius, planarkitekt.

Datum Torsdag16 november
Tid 12.30–13.30
Plats Granitvägen 6, Uppsalahems lokal

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 018-727 18 99