Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Pressevent om Rosendal i Uppsala

Rosendal är en spännande ny stadsdel i Uppsala där hållbart byggande står i centrum. Nu har projektet tagit nästa steg och sju byggherrar har fått möjlighet att förverkliga sina visioner i Rosendal etapp 3.

Vilka byggherrarna är, hur de ska leva upp till Uppsala kommuns högt ställda krav på miljö och hållbarhet presenteras på ett pressevent den 8 juni.

Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott och Anna Sander, projektledare för Rosendal, inleder och berättar om de övergripande målsättningarna för Rosendal – framtidens boende.

Datum: Torsdag 8 juni
Tid: 10.00-12.00
Plats: Rosendalsgymnasiet, Husargatan 8. Busshållplats Rosendals gymnasium, buss 1, 3, 8, 11,12 eller 14.

För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se