Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Presentation av översiktsplan och innerstadsstrategi

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fatta beslut om kommunens nya översiktsplan och innerstadsstrategi. Vid en pressträff presenteras innehållet av Erik Pelling (S), Johan Lundqvist (MP), Hanna Mörck (V), och projektledarna Katarina Fehler och Karin Åkerblom.

Datum 23 november
Tid 9.30- 10.30
Plats Stationsgatan 12, Nåsten våning 4

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se