Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Presentation av nya parkeringstaxor

Gatu- och samhällsmiljönämnden ska fatta beslut om nya zoner och taxor för parkering inom staden. Vid en pressträff berättar Johan Lundqvist (MP), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden och Mohamad Hassan (L), kommunalråd vad beslutet innebär.

Datum: 1 december

Tid: 13.30–14.30

Plats: Stationsgatan 12, Nåsten på fjärde våningen

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se