Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Presentation av förslag till lokalförsörjning och förändrade principer för subvention för idrott och fritid

Idrotts- och fritidsnämnden ska fatta beslut om vilka områden som ska prioriteras inom ramen för nämndens lokalförsörjning och om förändrade principer för subvention av idrott och fritid.

Besluten presenteras vid en pressträff av Rickard Malmström (MP), ordförande i idrotts- och fritidsnämnden, Mikael Franzén, projektledare och Sten Larsson, idrottschef, anläggningar.

Datum: Torsdag 10 november
Tid: 9.30-10.30
Plats: Stationsgatan 12, Nåsten 4 våningen

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se