Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Planprogram för Gottsunda presenteras

Gottsunda är hjärtat i Södra staden och utgör en viktig länk i att binda samman de sydvästra delarna av Uppsala med Resecentrum och Bergsbrunna, som ska få en järnvägsstation när fyrspår ska byggas. Nu presenteras förslag till planprogram som sträcker sig fram till 2050 och hur medborgardialogerna ska gå till.

Med på pressträffen är Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden, och Örjan Trapp, ansvarig handläggare.

Datum Onsdag 28 mars
Tid 11.00–12.00
Plats Uppsala kommun fastighets AB, Valthornsvägen 1C


För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27