Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Öppet hus om förslaget till fördjupad översiktsplan för Södra staden

Tisdag och torsdag ordnas öppet hus om Södra staden. På tisdag 31 januari deltar kommunalrådet Therez Olsson (M), andra vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden och på torsdag 2 februari Erik Pelling (S), ordförande i nämnden, tillsammans med tjänstemän från kommunen.

Det är så kallad utställning, vilket innebär att det är ett andra och sista tillfälle att lämna synpunkter innan planen ska antas. Utställningen är lagstyrd och en del i processen att ta fram en översiktsplan.
Alla som är intresserade av vad som planeras i Södra staden är välkomna att ställa frågor och samtala om förslaget i den fördjupade översiktsplanen.

Datum Tisdag 31 januari
Tid 17.00-20.00
Plats Skrivsalen Lundellska skolan i Ulleråker

Datum Torsdag 2 februari
Tid 17.00-20.00
Plats Loftets stora sal, Ultuna

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se