Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Nyanlända elever presenterar lösningar på världsproblem

Eleverna på förberedelseenheten Lysa har under höstterminen arbetat med att hitta lösningar på världens problem. De presenterar sina arbeten fredag 9 december 9.30 i skolans galleria.

På Lysa går nyanlända elever i högst ett år, innan de integreras i andra grundskoleklasser. Eleverna har i höst valt att arbeta med följande globala mål för hållbar utveckling:

  • uppnå jämställdhet
  • utrota fattigdom
  • hållbara vatten och hållbart samhälle
  • hav och marina resurser
  • säkerställa hälsa
  • fredliga och inkluderande samhällen
  • utrota hunger
  • god utbildning
  • rent vatten och sanitet.

I samband med presentationen finns tillfälle att intervjua de elever som medverkar med montrar, film, tal och föreläsningar.

Tid och plats

Datum: 9 december
Tid: 9.30
Plats: Palmbladsgatan 14

Inbjudna: Civilminister Ardalan Shekarabi (S), Kerstin Widell, koordinator på SIDA, och Anki Käll, verksamhetsutvecklare på Rädda barnen. Politiker och chefer i Uppsala kommun, bland andra Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden i Uppsala, kommunalråden Erik Pelling (S) och Mohamad Hassan (L), Anders Pettersson, områdeschef för rektorer, Ingela Hamlin, skolchef, och Anders Fridborg, enhetschef för samordning av flyktingfrågor i Uppsala.

Mer information

Malin Sandlund, rektor på förberedelseenheten
Telefon: 018-727 54 10
E-post: malin.sandlund@uppsala.se

Presskontakt
Susanne Järved, pressekreterare Uppsala kommun
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se