Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Kommuner tar upp jakten på plasten

Uppsala, Norrköping, Linköping och Eskilstuna kommuner agerar nu för att minska användningen av plast och plastens klimatpåverkan. I ett EU-finansierat projekt driver kommunerna tillsammans med andra aktörer fram nya krav vid upphandling och förändrat beteende för användning av plast.

Den 6 februari arrangerar de fyra kommunerna ett kunskapsseminarium om plast i Uppsala. Media inbjuds att delta i hela eller delar av programmet. Möjlighet finns även att intervjua föreläsare och projektledare Anna Hilding, Uppsala kommun.

Tid: Tisdagen 6 februari, kl 9.30-16.30

Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, lokal Aspen, plan 4

Program

09.30-10:00 Kaffe och registrering

10:00-10:30 Inledning med moderator Maria Malmström, Kungliga Tekniska Högskolan

10.30-11:00 Plasten och naturen, Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

11:00-11:30 Plasten och klimatet: Bra och dålig plast, Eva Svensson Myrin, Miljö- och Avfallsbyrån

11:30-11:40 Frågor över lunchen från moderator Maria Malmström

11:40-12:30 Klimatsmart mingellunch

12:30-13:00 Plast ur ett livscykelperspektiv, Emma Strömberg, IVL Svenska Miljöinstitutet

13:00-13:30 Plasten som resurs,Representant från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI)

13.30-14:00 Plast som energi, Anna Karlsson, Länsstyrelsen Uppsala

14:00-14:10 Frågor till kaffet från moderator Maria Malmström

14:10-15:15 Workshop med klimatsmart fika (ej öppet för media)

15:15-15:30 Återkoppling från workshop med moderator Maria Malmström (ej öppet för media)

15:30-16:00 Upphandling av plast,Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

16:00-16:30 Plasten i framtiden: Vad ska vi förbereda oss på? Framtidsbevakning

16.30-17:00 Wrap up och avslutning

Anmälan: Är du intresserad av att delta i hela eller delar av seminariet, kontakta presschef Erik Boman på erik.boman@uppsala.se 

För mer information

Anna Hilding, projektledare för effektiv plastupphandling i Uppsala kommun
Telefon: 070-621 98 62
E-post: anna.hilding@uppsala

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se