Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Kommunen presenterar handlingsplan för Gottsunda/Valsätra

Gottsunda/Valsätra är en viktig stadsdel för Uppsala och kommer att bli en nod för hela den snabbt växande södra staden. Samtidigt har delar av Gottsunda/Valsätra under lång tid varit drabbat av otrygghet, brottslighet och social oro.

För att vända utvecklingen och samordna resurserna i Gottsunda/Valsätra presenterar Uppsala kommun ett förslag till ny handlingsplan. Handlingsplanen innehåller över 80 olika förslag och insatser på både kort och lång sikt för att hantera nuläget och påbörja ett sammanhållet förändrings­arbete. Utgångspunkten för handlingsplanen är aktuell lägesbild och kunskap för ett framgångsrikt arbete för att minska segregationen, öka tryggheten och genomföra brottsförebyggande insatser i området.

På pressträffen medverkar kommunalråden Erik Pelling (S), Rickard Malmström (MP) och Ilona Szatmari Waldau (V) samt säkerhetschef Anders Fridborg och Ingela Hagström, som är chef för avdelningen för social hållbarhet.

Datum onsdag 31 januari 2018

Tid 13.00–14.00

Plats Kulturpunkten, Gottsunda Centrum, Valthornsvägen 7

För mer information

Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-post: erik.boman@uppsala.se