Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Invigning av Vindbron

Den nya bron för gång- och cykeltrafik som har byggts i höjd med Vindbrovägen i Ultuna, invigs den 4 september. Uppförandet av bron är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

Vid invigningen medverkar kommunalrådet Maria Gardfjell (MP), enhetschef Per-Erik Johansson, fastighetschef Lars-Edvin Andersson, SLU och projektchef David Eriksson, Peab.

Datum tisdag 4 september
Tid 15.00
Plats Vindbron, Ultuna

Presskontakt
Louise Holck Clausen, kommunikatör
Telefon: 018-727 65 59
E-post: louise.holck-clausen@uppsala.se