Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Invigning av kommunens första servicepunkt på landsbygden

I enlighet med Uppsala kommuns handlingsplan för landsbygdsutveckling invigs nu den första servicepunkten i Oxsätra-Åkerlänna. I kommunen handlingsplan för landbygdsutveckling betonas vikten av att skapa servicepunkter. Platser där samhällsservice som bland annat livsmedelsförsäljning, ombudsfunktioner, drivmedelsförsäljning, mötesplats och kommunal information kan samlokaliseras.

Sedan 2017 har arbetet pågått med att skapa samverkan med lokala serviceaktörer, lokalt föreningsliv och kommunen. Nu invigs den första servicepunkten, i Oxsätra-Åkerlänna, av Erik Pelling (S), kommunalråd med ansvar för landsbygdsutveckling och Ellen Johansson, landsbygdssamordnare.


Datum  onsdag 27 juni
Tid 11.00-12.00
Plats Handlar'n, Oxsätra 29, Bälinge

För mer information
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27