Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Full delaktighet för alla – presentation och signering av kommunens funktionshinderpolitiska program

Kommunfullmäktige antar 12 december sitt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Programmet är unikt i sitt slag eftersom det har tagits fram i tätt samarbete med HSO, handikapporganisationerna.

Under kommunfullmäktiges möte träffas Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande och Fredrik Larsson, ordförande, HSO, för att signera programmet och berätta om arbetet framåt.

Välkommen att delta vid en pressträff i samband med signeringen.

Datum: 12 december
Tid: 14.00
Plats: Uppsala konsert och kongress, i anslutning till sal B

För mer information
Anna Lindquist-Forsberg, pressekreterare
Telefon: 018-727 13 99
E-post: anna.lindquist@uppsala.se