Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Första markanvisningstävlingen i Ulleråker klar

Den första markanvisningstävlingen i Ulleråker är nu avgjord. De tävlande har utmanats att arbeta fram tävlingsförslag med fokus på att besvara utmaningar inom hållbar vattenmiljö, hållbara vardagsresor och god stadsmiljö.

Det är första gången som kommunen ställt krav på samverkan inom ett kvarter i ett tidigt skede. Det har inneburit att team av flera byggherrar och deras arkitekter och landskapsarkitekter gemensamt har utformat tävlingsförslag.

På pressträffen medverkar Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet, Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker och representanter för de vinnande företagen.

På pressträffen medverkar Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet, Kristina Mårtensson, projektchef för Ulleråker och representanter för de vinnande företagen.

Datum 13 december
Tid 11.00- 12.00
Plats Stadshuset, Uppsalarummet

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072- 569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se