Pressmeddelande

PRESSINBJUDAN: Ändrade parkeringstal i Uppsala

Plan- och byggnadsnämnden fattar på torsdag beslut om nya parkeringstal - regler för hur många parkeringsplatser som ska byggas när man planerar nya bostadsområden. De nya talen är kopplade till kommunens övergripande mål om en hållbar storstad och samtidigt flexibla för att anpassa antalet parkeringsplatser till det faktiska behovet.

Bakgrunden och ramen för de nya parkeringstalen presenteras vid en pressträff av Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden och Ulla-Britt Wickström, avdelningschef för kommunens avdelning för plan och bygg.

Datum Torsdag 27 oktober
Tid 8.30–9.15
Plats Stationsgatan 12, våning 4, lokal Nåsten

För mer information

Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 072-569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se