Pressmeddelande

Pressinbjudan - Kommunens förberedelser inför valet

Datum:

Uppsala kommun inbjuder till en pressträff om arbetet kring genomförandet av valet i höst. Representanter från kommunen kommer att informera om förberedelser inför genomförande av valet, hur kommunen arbetar med säkerhet, förhindrande av informationspåverkan samt projektet "Rätt att rösta" för ett högre valdeltagande.
 
Måndag den 13 augusti

Tid: Klockan 10.00

Plats: Stationsgatan 12, lokal Nåsten, våning 4

Medverkande vid pressträffen:
Caisa Lycken, Valnämndens ordförande
Annica Sundel, chef för valkansliet
Anders Fridborg, säkerhetschef
Gro Hansen, projektansvarig för "Rätt att rösta"
Anna-Maria Styf, projektsamordnare för "Rätt att rösta"

Det kommer att finnas goda möjligheter till enskilda intervjuer på plats.

Vänligen medtag presslegitimation.

Välkommen!


För mer information

Ulrika Borg
T f pressamordnare
Mobil: 072-468 64 95