Pressmeddelande

Porträtt med eller utan hemvist - utställning på Offkonsten

Tisdag 25 oktober invigs utställningen Porträtt med eller utan hemvist i Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala stadsteater. Porträtten har lånats från kommunens och landstingets samlingar.

I Uppsala kommuns och Landstinget i Uppsala läns samlingar finns många porträtt av bland annat ledamöter, ordföranden, rektorer och läkare. Men även andra porträtt, av kända och okända personer.

En rad konstverk med utgångspunkt i begreppet porträtt visas i Offkonsten! c/o Teatergalleriet, under 25 oktober–8 december 2016. Bland annat porträttet av Brita Nordlander som var kommunfullmäktiges andra kvinnliga ordförande, en post hon innehade åren 1971–1982.

Invigning av utställningen sker tisdagen 25 oktober 18.00. Invigningstalare är Karolin Lundström (V), Uppsala kommuns kulturnämnd.

Under utställningstiden kommer två porträtt från en porträttsamling som numera är utan hemvist få göra ett återbesök i sin gamla miljö, fullmäktigesalen i gamla rådhuset på Stora torget, som nu är en klädbutik.

Offkonsten! c/o Teatergalleriet på Uppsala Stadsteater, Kungsgatan 53 i Uppsala, är ett samarbete mellan kulturförvaltningen Uppsala kommun, Uppsala stadsteater och kulturenheten Landstinget i Uppsala län.

Mer information

Anna Ehn, intendent för offentlig konst, Uppsala kommun
Telefon: 018-727 86 80
E-post: anna.ehn@uppsala.se

Johannes Ehnsmyr, konstkonsulent
Telefon: 076-495 49 41
E-post: johannes.ehnsmyr@lul.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28