Pressmeddelande

Plan- och byggnadsnämnden inrättar arkitekturpris

Som ett led i att höja nivån på arkitekturen i Uppsala och för att uppmärksamma väl genomförda projekt inrättar nu Plan- och byggnadsnämnden ett årligt arkitekturpris.

Priset ska uppmärksamma god arkitektur och goda lösningar för byggnader, offentliga platser eller hela miljöer. I september startar det med att alla; uppsalabor, arkitekter, byggbolag med flera kan nominera sina favoriter. Plan- och byggnadsnämnden utser första vinnaren i maj nästa år med en prisceremoni.

- Vi ska alltid visa att kvalitetsbyggande uppskattas och lönar sig i Uppsala. Arkitekturpriset blir ett sätt att skapa en morot för både befintliga och kommande byggherrar, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Förslaget är att priset delas ut en gång per år. Projekten ska bland annat bedömas utifrån hög arkitektonisk kvalitet, vackra proportioner, god tolkning av platsen. Arkitekturen ska även vara nyskapande och intresseväckande. Urvalet av finalisterna utses av en grupp handläggare på Stadsbyggnadsförvaltningen innan Plan- och byggnadsnämnden utser sin vinnare.

För mer information