Pressmeddelande

Peter Wallensteen talar inför kommunfullmäktige om ”Uppsala – ett fredsperspektiv”

Professor Peter Wallensteen framträder i Uppsala kommunfullmäktige måndag 27 mars klockan 13.15 med bland annat tankar om Uppsalas roll i arbetet för en fredligare värld.

Han är mandatperiodens tredje inbjudne talare. Han följer upp Peter Nobel som betonade allas vårt ansvar att stå upp mot främlingsfientlighet och rasism och Ola Larsmo som talade om vikten av att värna tryck- och yttrandefrihet – inte minst i ljuset av 250 års-minnet av världens första tryckfrihetsförordning.

Peter Wallensteen var den förste innehavaren av Dag Hammarskjölds professur i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet 1985 till 2012, under vilken tid 35 personer doktorerat i ämnet. Han fortsätter nu sin forskning som senior professor i Uppsala i kombination med en tjänst som Research Professor of Peace Studies vid University of Notre Dame, USA.

Wallensteen är internationellt känd främst för studier av internationella sanktioner samt som initiativtagare till och ansvarig för Uppsala Conflict Data Program, en konfliktdatabas som vunnit stort internationellt erkännande och idag används flitigt världen över.

Peter Wallensteen har skrivit ett stort antal böcker, den senaste tillsammans med professor Isak Svensson med titeln ”Fredens diplomater. Nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari”.

Wallensteen har även egna erfarenheter av medlingsinsatser från så vitt skilda konfliktområden som Cypern, Israel-Palestina, Kambodja, Nagorno-Karabach och Papua Nya Guinea.

Sedan 2016 är Peter Wallensteen inspektor vid Västmanlands-Dala nation.

Mer information

Carl Lindberg (S), kommunfullmäktiges ordförande
Telefon: 070-856 96 84
E-postcarl.g.lindberg@telia.com

Presskontakt
Erik Boman, presschef Uppsala kommun
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se