Nyhet

Pelle Svanslös flyttar in på Fyrishov

Pelle Svanslös med tillhörande karaktärer är att betrakta som det främsta av Uppsalas varumärken för barn- och barnfamiljer. Och nu flyttar Pelle, tillsammans med de övriga välbekanta karaktärerna, in på Fyrishov.

”Vi ska tillsammans med Sagogränd AB skapa ett nytt besöksmål i Uppsala. I första skedet innebär det att etablera och synliggöra karaktärerna på Fyrishov för att sedan på längre sikt skapa ett tematiserat och lekfullt familjebad berättar Liisa Eriksson Hundertmark, VD Fyrishov AB.”

Pelle Svanslös med vänner finns sedan tidigare på flera platser i Uppsala men ett tydligt besöksmål som lyfter fram karaktärerna och Uppsala har saknats. ”Vi har letat efter en plats i staden med potential att levandegöra varumärket och allt som Pelle Svanslös står för mot en bredare publik säger Sagogränd AB:s VD Mats Fromme.

”Vi väldigt glada över vår samverkan med Fyrishov AB som innebär en ny hemvist för Pelle Svanslös, med goda möjligheter till fortsatt utveckling genom en välkänd partner som delar våra värderingar och framtida målsättningar, avslutar Sagogränds styrelseordförande Lena Svensson.”

”Vår gemensamma ambition är att arbeta för en fortsatt utveckling av besöksnäring i Uppsala och det här är en satsning som på sikt kommer bidra till att staden blir en attraktivare och gladare stad att bo, besöka och verka i fortsätter Liisa Eriksson Hundertmark.”

”Uppsala är en tillväxtstad och det finns behov av att utveckla ett besöksmål för barn- och barnfamiljer. Genom denna samverkan kommer vi nu kunna lyfta fram besöksdestinationen Uppsala och stadens goda värden genom de välkända karaktärerna, säger Marlene Burwick, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.”

Samarbetet träder i kraft från årsskiftet.

För mer information:
Linn Löfman, Marknad- och Försäljningschef Fyrishov AB
linn.lofman@fyrishov.se

Mats Fromme, VD Sagogränd AB
mats@fromme.se