Pressmeddelande

Panelsamtal om den växande staden på Stadsbiblioteket

Intresset för arkitektur och hur Uppsala växer engagerar många. Den 10 oktober ordnas ett panelsamtal på Stadsbiblioteket på temat ”Täthet och närhet i en växande stad”. I panelen ingår både politiker och tjänstemän från Uppsala kommun samt arkitekter och forskare.

Uppsala växer i snabb takt och år 2050 kan vi vara 350 000 invånare Uppsala kommun. Byggtakten är hög med 3 000 beviljade bygglov för bostäder årligen och nya stadsdelar som växer fram samtidigt som gamla förändras när nya byggnader tar form.

– Vi lever i en spännande tid där Uppsala växer och utvecklas samtidigt som vi ska ta tillvara det gamla Uppsala. Självklart väcker det känslor och många har åsikter om hur och var och vad vi bygger. Det är viktigt med mötesplatser där vi Uppsalabor kan samtala med varandra om våra visioner och synpunkter, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Vid panelsamtalet deltar också Therez Olsson (M), ande vice ordförande i plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommuns stadsarkitekt Claes Larsson, arkitekterna och forskarna Alexander Ståhle och Per G Berg samt Albert Linder från Yes In My Backyard Uppsala.

– Det är viktigt att föra dialog om hur vår kommun förändras i takt med att allt fler vill bo och arbeta här. Oavsett om du är student, småbarnsförälder eller pensionär ska Uppsala kunna erbjuda en attraktiv stadsmiljö som kombinerar historia med framtid, säger Therez Olsson.

Samtalet äger rum tisdag 10 oktober 18.00 i Mallas sal, Stadsbiblioteket. Evenemanget har fri entré, men intresserade behöver boka biljett hos Stadsbibliotekets reception.

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden
Telefon: 018- 727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Claes Larsson, stadsarkitekt
Telefon: 018-727 42 95
E-post: claes.larsson@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, pressansvarig
Telefon: 018-727 65 27