Pressmeddelande

Östra Sala backe nominerat till prestigefyllt pris

Sveriges Arkitekter har nominerat Östra Sala backe till det prestigefyllda Planpriset. Betoningen på Östra Sala backe och Årsta som en blandad, trygg, klimatsmart och mångkulturell stadsdel, lyfts särskilt fram i motiveringen. Vinnaren meddelas den 29 november på Sveriges Arkitekters årliga gala.

Planpriset delas ut till en kommun för väl utförd svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Syftet är att lyfta fram väl genomförda projekt och att stimulera och ge spridning åt goda exempel.

– Det är stimulerande för hela kommunen att vi får den här positiva uppmärksamheten. Uppsala växer och det här visar att vi tänker rätt och gör en hållbar och långsiktig stadsplanering, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Motiveringen lyder:

”De östra stadsdelarna Årsta och Sala backe kopplas ihop genom bostäder för 5 000 invånare till 2020 på en tidigare kraftledningsgata. Det ska bli en blandad, trygg, klimatsmart och levande stadsdel med kulturell mångfald. Både små och stora byggherrar bjuds in att föreslå hur visionen kan gestaltas i en markanvisningsprocess med fokus på kvalitet. Förslagen poängsätts och de utvalda byggherrarna kommer tillsammans med kommunen överens om gemensamma gestaltningsprinciper, kriterier för kvalitet och hållbarhet samt anläggningar i detaljplanen. Ett kvalitets- och hållbarhetskontrakt för byggherrens ingår i köpeavtalet.

Sedan planprogrammet antogs 2011 har Uppsala tack vare nya arbetsprocesser och en ny organisation gått från 7 till 50 byggande aktörer. Det har utvecklats till en innovationsstrategi för att både öka takten och utbudet av kvalitet och hållbara boenden.”

– Jag är stolt över alla våra duktiga medarbetare, som genom skicklighet och kompetens ligger bakom den här framgången. Det är inspirerande för alla oss som arbetar med planering och genomförande av det växande Uppsala, att vi får det här erkännandet, säger Elisabet Jonsson, avdelningschef för kommunens plan- och byggavdelning.

Planpriset instiftades 1992 av dåvarande SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter. Priset består av ett diplom signerat av ordförande för Sveriges Arkitekters Akademi för Fysisk Planering samt juryns ordförande.

 

För mer information

Erik Pelling (S), ordförande i plan- byggnadsnämnden
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Elisabet Jonsson, avdelningschef plan och bygg
Telefon: 018- 727 47 00
E-post: elisabet.jonsson2@uppsala.se

Presskontakt:
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018- 727 65 
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se