Nyhet

Omval i kommunvalet i Falu kommun

Valprövningsnämnden har beslutat att omval till kommunfullmäktige i Falun ska genomföras eftersom en postsäck med förtidsröster inte nått valnämnden i tid. Totalt rörde det sig om 126 förtidsröster som inte räknades.

Valprövningsnämnden har gjort bedömningen att de försent inkomna rösterna sannolikt påverkat mandatfördelningen i kommunen och därför måste valet nu göras om. Det är enbart valet till kommunfullmäktige i Falu kommun som görs om. Omvalet kommer att ske söndagen 7 april.

Förtidsrösta i Uppsala kommun
Till omvalet kommer förtidsröstning att ske i hela landet mellan 28 mars och 7 april. Inga nya partier får ställa upp i valet, utan valet gäller de partier som var anmälda till kommunvalet i Falun 9 september 2018. Du som har rösträtt i omvalet kommer att kunna förtidsrösta i Uppsala kommun.

Vem har rösträtt?
Du har rösträtt till omvalet i Falun om du:

  • fyllt 18 år senast på valdagen, och
  • är svensk medborgare och folkbokförd i Falu kommun, eller
  • är medborgare i ett EU-land, Norge eller Island och folkbokförd i Falu kommun.
  • är medborgare i annat land, eller statslös, och folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt folkbokförd i Falu kommun.

Om du har rösträtt kommer Valmyndigheten skicka ett röstkort till den adress där du är folkbokförd.

Förtidsröstningslokal
Kommuninformationen, Stationsgatan 12, Uppsala

Öppettider

  • 28-29 mars klockan 9-17
  • 1-5 april klockan 9-17

Du kan även boka ambulerande röstmottagare från och med 14 mars genom att ringa 018-727 18 10 under kontorstid eller maila valkansliet@uppsala.se.

Frågor
Om du har frågor om valet kontakta valkansliet i Uppsala kommun:
valkansliet@uppsala.se