Pressmeddelande

Nytt bibliotek planeras i Rosendal

Uppsala kommun har beslutat att etablera ett nytt folkbibliotek i den kraftigt växande stadsdelen Rosendal. Det beräknas stå färdigt tidigast 2021.

När Rosendal är färdigutbyggt kommer stadsdelen att ha mellan 10 000–15 000 invånare. För Uppsala kommun är det viktigt att det finns ett bra utbud av kultur- och fritidsverksamhet i området. Att planera för kultur- och fritidsverksamhet i nya stadsdelar bidrar till att skapa en attraktiv och socialt och kulturellt hållbar livsmiljö.

Det nya folkbiblioteket placeras i en byggnad vid Rosendals torg tillsammans med flera andra verksamheter. I anslutning till biblioteket kommer det även att finnas en samlingslokal som ska kunna hyras av föreningar och andra. Verksamheten ska präglas av nytänkande och möjliggöra för olika åldrar att mötas, arbeta och studera i lokalerna. Verksamheten ska också vara en resurs för barnfamiljer och förskolor i området. Folkbiblioteket beräknas stå färdigt tidigast 2021. Planering för ytterligare kultur- och fritidsverksamhet pågår parallellt.

– Kulturnämndens satsning på ett folkbibliotek i Rosendal bidrar till att stärka demokratin, läsandet och lärandet i en stor och växande stadsdel. I Uppsala bygger vi inte bara hus – vi bygger ett hållbart samhälle för alla, säger Peter Gustavsson (S) ordförande i kulturnämnden.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg
Telefon: 018-727 17 99
E-post: pia.soras-staflin@uppsala.se

Mohammed Mekrami, tillförordnad chef Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 54
E-post:
Mohammed.Mekrami@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50