Nyhet

Nyheter när du söker eller säger upp plats i förskola eller familjedaghem

Från och med 1 oktober 2019 är det obligatoriskt att ange tre alternativ när vårdnadshavare söker plats på förskola eller familjedaghem. Två månaders uppsägningstid gäller för platsen.

Förskolebarn

Ange tre alternativ

Från och med 1 oktober 2019 är det obligatoriskt att ange tre alternativ när vårdnadshavare söker plats för sitt barn på förskola eller familjedaghem. Vårdnadshavarna kan rangordna upp till nio alternativ för att öka möjligheterna att få en plats där man helst önskar. Om du som vårdnadshavare inte är nöjd med förskoleplatsen som du fått för ditt barn ansöker du om byte. Du gör på samma sätt som när du söker plats och det är obligatoriskt att ange tre alternativ.

Två månaders uppsägningstid

Från och med 1 oktober 2019 gäller två månaders uppsägningstid för barnets plats vid förskola eller familjedaghem. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda godkänna uppsägningen, precis som tidigare. Under oktober gäller särskilda övergångsregler. För mer information om du har ett aktuellt ärende, kontakta antagning förskola via e-post: antagning.forskola@uppsala.se

Förändringarna införs utifrån beslut i utbildningsnämnden 19 juni 2019.