Pressmeddelande

​Nya satsningar på kultur och fritid i Gottsunda

Uppsala kommun satsar på att utveckla Gottsunda med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor. Som en del i arbetet ser kulturnämnden över verksamheterna som finns i Gottsunda kulturhus och Mötesplats Treklangen. Målet är en nystart av verksamheter i lokalerna 2019.

Gottsunda kulturhus är ett samlingsnamn för verksamheter som håller till i södra delen av Gottsunda centrum. Där finns bibliotek och lokaler för scenkonst, skapande verkstad, utställningar och möten. I Mötesplats Treklangen, som ligger vid närbelägna Treklangens skola, används lokalerna bland annat för utbildnings- och fritidsverksamhet och för föreningsdrivna aktiviteter.

Kulturnämnden ansvarar för flera parallella processer som berör lokalerna. Kulturförvaltningen har en pågående utredning kring lokalanvändning, samordning, organisation och verksamhetsutveckling. I handlingsplanen som kommunen tagit fram för Gottsunda och Valsätra finns också ett nytt uppdrag att skapa flera öppna fritidsaktiviteter för barn direkt efter skolan. Ny verksamhet ska vara på plats 2019.

– De verksamheter som redan finns i Gottsunda Kulturhus och Mötesplats Treklangen gör ett bra arbete. Som en del i arbetet med att utveckla Gottsunda som stadsdel vill vi nu ta nästa steg och utnyttja lokalernas fulla potential – till gagn för de som bor i Gottsunda, de södra stadsdelarna och i hela kommunen. Jag ser fram emot den fortsatta dialogen med invånare och föreningsliv om hur vi tillsammans kan utveckla kultur- och fritidsverksamheterna i Gottsunda, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Kulturnämnden hyr merparten av Gottsunda kulturhus, men upplåter lokaler till föreningar med kulturverksamhet. Ateljéföreningen Konstjord, Gottsunda Teater ideell förening och Studiefrämjandet Kontakten har avtal om nyttjanderätt för vissa specifika kvadratmeterytor. Avtalen behöver sägas upp så att de kan omförhandlas efter de nya förutsättningar som skapas under utvecklingsarbetet runt Gottsunda kulturhus. Uppsägningstiden är nio månader och därför måste beslutet om uppsägning fattas redan nu. 

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Sten Bernhardsson, direktör för kulturförvaltningen
Telefon: 018-717 17 85
E-post: sten.bernhardsson@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50