Nyhet

Nya regler för byte av grundskola

Uppsala kommun inför bytesperioder i grundskolan för att skapa en mer stabil arbetssituation för elever och lärare. Från och med höstterminen 2020 går det att byta grundskola enbart vid fyra tillfällen per läsår.

elever som räcker upp handen.

För att ge möjlighet till en bättre överlämning mellan skolor, ett bättre mottagande av elever och ökad studiero, har utbildningsnämnden beslutat att införa avgränsade bytesperioder för grundskolan. Med början höstterminen 2020 kommer byten mellan grundskolor att ske vid fyra tillfällen per läsår: inför respektive terminsstart samt vid ytterligare ett tillfälle under termin.

Ska ge ökad studiero

Bakgrunden till beslutet är att skolorna har svårt att hinna med att genomföra alla skolbyten utan att det stör undervisningen. Varje månad kommer det in ett par hundra ansökningar från vårdnadshavare som vill byta skola för sina barn. I vissa fall kan det komma in flera ansökningar för samma elev under en termin. Att byta skola är en stor förändring för en elev och ställer höga krav på ett väl förberett mottagande från rektor, lärare och klasskamrater. Skolbyten sent på terminen kan även försvåra en rättssäker bedömning och betygsättning av eleven.

– Med beslutet vill vi värna det fria skolvalet och rätten att byta skola. Genom att införa en mer strukturerad process skapar vi tryggare klassrum och ökad studiero. Förändringen innebär att elever kan få vänta något längre på att få byta skola, samtidigt ges utrymme för bättre framförhållning och planering för såväl eleven som för klasskompisar, lärare och rektor, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Inga skolbyten i slutet av terminen

Med bytesperioder kan vårdnadshavare lämna in en ansökan om byte av skola när som helst under året, men beslut om skolbyte avgränsas till fyra tillfällen per år. Elever kommer inte att kunna byta till annan grundskola i slutet av terminerna, från april till juni eller under november och december.

Regeln om bytesperioder tillämpas inte i de fall en rektor akut behöver förflytta en elev. Undantag kan även göras för elever upp till årskurs 3 som flyttar inom kommunen.

De reviderade reglerna börjar gälla inför läsåret 2020/2021.

Mer om beslutet går att läsa i ärendet som beslutades i utbildningsnämnden den 29 april 2020.

För mer information