Nyhet

Ny webbkarta lanserad

Idag 28 november ersätter kommunen det externa kartverktyget kartan.uppsala.se med en ny kartlösning.

Avvecklingen av Kartinfo och införandet av webbkartan är ett led i införandet av en kommungemensam gis-plattform (geografisk informationssystem). Den nya plattformen öppnar upp för nya möjligheter inom kommunen som till exempel nytt vinterväghållningssystem, digitalisering av grävtillståndsprocessen, digitalisering av park- och grönområden för bland annat förvaltning av skötsel, inventering av parkbänkar och träd mm.

–I och med införandet av nytt gis-system får vi tillgång till funktioner som är viktiga för kommunens utveckling av kartverktyget. Det är ett viktigt beslutsstöd för många verksamheter inom Uppsala kommun, men vi ser också att allmänheten efterfrågar mycket kartinformation och vi välkomnar förstås förslag på utveckling och förbättringar från medborgarna, säger Ann-Sofie Pettersson, objektsledare för gis-gruppen på it-staben.

Införandet av webbkartan innebär egentligen inga större förändringar. Det ser lite annorlunda ut men innehållsmässigt återfinns samma information som i det gamla systemet.

Se den nya externa webbkartan.