Nyhet

Ny gemensam IT-lösning ska ge bättre service

Uppsala kommun inför nu en ny gemensam IT-lösning för socialtjänsten som ska ge möjligheter till fler digitala tjänster för medborgare och förenkla arbetet för 6000 medarbetare i fyra förvaltningar.

Nytt system för socialtjänsten

Socialtjänsten är en stor och viktig del i kommunens verksamhet och bedrivs inom de fyra förvaltningarna arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen, omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. Nu görs en satsning på att införa ett nytt gemensamt IT-stöd.
- Genom att satsa på en modern IT-lösning kan vi effektivisera för våra verksamheter inom hälsa, vård och omsorg. Vi underlättar även arbetet för våra medarbetare som idag arbetar i flera olika system, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef inom arbetsmarknadsförvaltningen.

Det har varit en snabb uppstart av projektet. Redan fyra månader efter avtalsskrivning med den nya leverantören har införandet av den nya lösningen påbörjats i arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen. I nästa steg ska även omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen ersätta sina nuvarande system med den nya lösningen.
- Det är många användare som påverkas av förändringen och vi har ett stort engagemang i verksamheterna med hela nio delprojektledare. Att ha full koll på sina intressenter samt arbeta hårt med förändringsledning är en viktig pusselbit i projektet säger Karin Hjern, huvudprojektledare för införandeprojektet.

Totalt är det mer än 6000 av kommunens medarbetare som kommer att använda det nya systemet och ett par tusen medarbetare inom privata utförare av vård och omsorg.

Bättre service för medborgarna

Ett av kommunens prioriterade områden är att förbättra servicen för medborgare. Genom att införa den nya lösningen räknar kommunen med att kunna erbjuda fler digitala tjänster. Det är ett sätt för kommunen att ge medborgare möjligheten att utföra sina ärenden på det sätt som passar dem.

Säkerheten i den digitala kommunikationen är också en viktig del i den nya lösningen, både i kontakten med medborgare och internt mellan kommunens verksamheter.

Gemensam lösning ger en rad fördelar

På längre sikt räknar kommunen med att minska sina kostnader för utveckling och förvaltning av IT-stöd genom att kunna ersätta ett 20-tal system inom hälsa, vård och omsorg med ett nytt gemensamt system. Förutom att det nya systemet ska ersätta alla funktioner i de befintliga systemen, kommer det även att bidra med helt nya funktioner.
- Att ha en gemensam, långsiktig teknisk plattform gör att vi kan bygga vidare med digital välfärdsteknik och mer avancerade digitala tjänster för brukare och att vi även kan nyttja automatiseringens möjligheter, säger Wolkert Wolkert, projektägare och chef inom Uppsala kommuns IT-stab.
Systemet har stöd för att utföra både handläggning och andra arbetsuppgifter med mobila enheter. Det gör att medarbetarna alltid har tillgång till rätt information om brukarna. Vi minskar även behovet av dubbeldokumentation och ökar patientsäkerheten.

Det nya systemet Lifecare levereras av Tieto.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta gärna projektledningen om du är intresserad av att ta del av mer information.
E-post: socsys@uppsala.se