Pressmeddelande

Ny entreprenör ska upphandlas för Ferlins vård-och omsorgsboende

Ferlins vård-och omsorgsboende konkurrensutsätts när avtalet löper ut. Det beslutade äldrenämnden 23 november.

Ferlins vård-och omsorgsboende för omvårdnad och demens som i dag drivs på entreprenad av Vardaga ska utsättas för konkurrens. Det sker genom ny upphandling när avtalet med kommunen löper ut i januari 2019.

Äldreförvaltningen har en ny utvärderingsmodell för upphandlingar. Den fokuserar mer på kvalitet än på boendeplatser till den lägsta kostnaden.

– Vi har tagit fram kvalitetsområden som ska innebära en förbättring för målgruppen äldre. Fördelarna med den nya utvärderingsmodellen är att vi kan ställa höga kvalitetskrav till ett fast pris, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Kvalitetsområdena är:

  • värdegrund
  • mat och måltider
  • aktiv och meningsfull tillvaro
  • aktiviteter och utevistelse
  • förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt.

För mer information

Jesper Kyrk, avdelningschef för avtal och marknad på Uppsala kommun, äldreförvaltningen
Telefon: 018-727 65 18
E-post: jesper.kyrk@uppsala.se

Monica Östman (S), ordförande för äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Presskontakt
Susanne Järved, pressansvarig
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se