Pressmeddelande

Ny biblioteksplan ger nya projekt för integration

Uppsala kommun har tagit fram en ny biblioteksplan för 2018-2022. En konkret följd av den nya planen är att Bibliotek Uppsala i vår kommer att arbeta på ett nytt sätt med läsfrämjande och integration. Bland annat genom att tillsätta en ny integrationskoordinator.

Biblioteksplanen anger riktningen som biblioteksverksamheten i kommunen ska anta under de kommande åren. Prioriterade områden är bland andra att arbeta läsfrämjande och att vara en resurs för integration för människor som är nya i Sverige. Nu knyter Bibliotek Uppsala ihop de båda områdena.

Tidigare har Bibliotek Uppsala anställt två bibliotekspedagoger med uppdrag att arbeta med integration och språkutveckling främst för barn i förskoleåldern. Nu har Bibliotek Uppsala även inrättat en integrationskoordinator som ska ha fokus på att utveckla läsfrämjande aktiviteter för ungdomar.

– Integrationskoordinatorns roll blir att koordinera och förstärka samt vidareutveckla de aktiviteter och projekt som Bibliotek Uppsala idag redan gör, men även initiera nya samarbeten med syfte att erbjuda relevanta aktiviteter med fokus på integration, säger Mohammed Mekrami, tillförordnad bibliotekschef.

Språket bygger vår kunskap om världen och om oss själva. Biblioteksplanen pekar därför särskilt ut vikten av att ta tillvara och vidareutveckla barns medfödda nyfikenhet och lust att lära att erövra sitt språk. Biblioteken ska vara lokala mötesplatser, tillgängliga för alla och starkast där kommuninvånarna behöver dem som mest, säger Peter Gustavsson (S), kulturnämndens ordförande.

Förslaget till ny biblioteksplan har beretts gemensamt av kulturnämnden och utbildningsnämnden. Framtagandet har skett i dialog med olika grupper av användare, med föreningar, studieförbund, förvaltningar och bolag inom kommunen.

För mer information

Mohammed Mekrami, tillförordnad bibliotekschef
Telefon:
018-727 17 54
E-post:
mohammed.mekrami@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon:
070-821 68 50