Pressmeddelande

Nu kan bygget av Studenternas sätta igång

Nu finns ett färdigt förslag för investeringsram och utformning av Studenternas fotbollsarena med omkringliggande kommersiella verksamhetslokaler. Efter beslut i kommunfullmäktige kan bygget sätta igång redan i höst och stå färdigt i mitten av 2020.

– Nu skapar vi en fotbollsarena och mötesplats med ett fantastiskt läge intill Stadsträdgården och jag tror att det kan bli Sveriges vackraste arena. Det är en stor investering och kostnaden kan absolut diskuteras och vägas mot nyttan, men vår bedömning är att prisbilden är relevant, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för sport och fritid.

Det slutliga förslaget för genomförande innebär att kostnaden för arenan har blivit dyrare. Kommunens investeringsram för arenan måste därför höjas med 100 miljoner kronor till totalt 488 miljoner kronor. Den huvudsakliga anledningen till kostnadsökningen är att den heta byggmarknaden i Mälardalen har pressat upp byggpriserna sedan den ursprungliga kalkylen gjordes.

Arenan ska byggas i etapper under pågående seriespel. Det gör att byggkostnaden blir högre. Samtidigt innebär det sammantaget en besparing för kommunen eftersom Lötens idrottsplats inte behöver anpassas för elitspel.

Vissa mindre justeringar har även gjorts i utformningen av arenan. Bland annat kommer det att bli en öppen foajé bakom huvudläktaren istället för en uppvärmd yta. Arenan kommer att rymma upp till 10 000 åskådare helt enligt tidigare planering.

Som en följd av den högre investeringsnivån ökar hyreskostnaden för fotbollsarenan. Anslagen till idrotts- och fritidsnämnden i kommande års budgetar kommer att höjas för att kompensera för det.

I juni 2017 antog kommunen en detaljplan för områdets utformning och den tidigare tidsplanen för färdigställandet av arenan ligger fortfarande fast och Studenternas ska stå klar år 2020.

– Nya Studenternas är en viktig investering för ett växande Uppsala. Ökade kostnader är aldrig önskvärt, men vi har nu ett genomarbetat, realistiskt och väl avvägt förslag på bordet som kommunen kan gå vidare med. Det är glädjande att vi nu kan sätta spaden i marken, säger kommunstyrelsens ordförande Marlene Burwick (S).

I förslaget som det kommunala bolaget Sportfastigheter har tagit fram för området ingår även kommersiella lokaler för verksamheter, kontor, mat och träning med konceptet idrott-hälsa-upplevelser-möten. Målet är att skapa ett attraktivare, mer välbesökt och tryggare arenaområde samtidigt som arenan får tillgång till mer service.

Förslaget innebär att kommunens investeringsram för utveckling av kommersiella lokaler vid Studenternas idrottsplats behöver utökas med 137 miljoner kronor, till totalt 377 miljoner kronor.

– Studenternas ska bli Uppsalabornas stolthet – en unik arenapark som lever dygnet runt, mitt i staden. En trivsam mötesplats med en blandning av upplevelser inom idrott, fritid, kultur och handel med torg, kaféer, restauranger, park och åstråk, säger Eva Sterte, vd för Sportfastigheter.

– I Sportfastigheters styrelse ser vi i stor enighet fram emot att Studenternas nu blir den fina mötesplats och arena som Uppsala förtjänar, säger Curt Malmenstedt (C), vice ordförande Sportfastigheter.

Kommunstyrelsen behandlar ärendet på sitt möte 20 september och kommunfullmäktige ska därefter fatta beslut om investeringsramen 9 oktober.

För mer information

Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för idrott och fritid
Telefon: 018-727 13 15
E-postrickard.malmstrom@uppsala.se

Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-postmarlene.burwick@uppsala.se

Eva Sterte, vd för Sportfastigheter
Telefon: 018-727 08 81
E-post: eva.sterte@sportfastigheter.se

Curt Malmenstedt (C), vice ordförande för Sportfastigheter
Telefon: 018-46 00 12
E-postcurt.malmenstedt@pol.uppsala.se

Presskontakt
Erik Boman, presschef
Telefon: 073-423 56 28
E-posterik.boman@uppsala.se