Nyhet

Nu har Brukarrådet startat inom Vård & omsorg

Vilka frågor är viktiga för personer med LSS-beslut som har bostad eller jobb genom Vård & omsorg? Det kommer deltagarna i nya Brukarrådet att ta reda på och föra fram till oss.

Två möten har redan hållits under oktober och november, med sex deltagare i rådet. Ämnen man diskuterade vid mötet var just inflytande och delaktighet.

Läs mer om hur Brukarrådet fungerar, vem som kan delta och vilka frågor du kan lämna till Brukarrådet (vardochomsorg.uppsala.se).