Pressmeddelande

Nu börjar markanvisningstävlingen i Rosendal etapp III

Mellan 26 september och 25 november pågår den första delen av markanvisningstävlingen för etapp III Rosendal. Byggherrar och arkitekter bjuds in att tävla om hur de vill bygga i hjärtat av Rosendal kring Rosendals torg och mellan Torgny Segerstedts allé och Rosendals skola.

Rosendal etapp III beräknas rymma 1 200 lägenheter, varav cirka 500 lägenheter ingår i den här markanvisningstävlingen. Området har höga ambitioner och utvecklingen ska tillmötesgå höga hållbarhetskrav och gestaltning med kvalitet.

– Rosendal är ett av Uppsalas många spännande och expansiva bostadsområden. Intresset för att bygga och bo där är stort och vi räknar med att få in många spännande och kreativa förslag, säger Erik Pelling (S), ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott som fattar beslut om vilka förslag som vinner.

I slutet av augusti ordnade kommunen två dagar om Rosendal som samlade många företrädare för byggbranschen och intresserade av att bo i området.

– Rosendal är populärt. I projektet ser vi fram emot att ta del av många intressanta förslag som bygger vidare på den småskalighet och kreativitet som präglar etapp I och II, säger Mikael Johnson, projektledare för Rosendal.

Totalt omfattar tävlingen nio så kallade tilldelningsområden. Ett av områdena är avsett för hyresrätter och övriga för bostadsrätter eller äganderätter. Två av tilldelningsområdena ska bestå av radhus.

Alla som är intresserade av att bygga i Rosendal är välkomna att skicka in sina förslag senast 25 november. 16 december lämnas besked om vilka förslag som går vidare till huvudtävlingen. Den börjar 21 december och då förväntas förslagen utvecklas. Beslut om vinnare i tävling fattas av mark- och exploateringsutskott i maj 2017.
Målet är att de första kvarteren börjar byggas kring årsskiftet 2018/2019.

Mer information

Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet
Telefon: 018-727 13 18
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Mikael Johnson, projektledare
Telefon: 018-727 40 97
E-post: mikael.johnson@uppsala.se

Presskontakt
Maria Hasselgren, PR-strateg
Telefon: 018-727 65 27
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se