Pressmeddelande

Noras korttidsvård flyttar till Linnés vård- och omsorgsboende

Lokalerna för korttidsverksamheten Nora ska få ytterligare ett våningsplan. Därmed behöver lokalerna utrymmas. Verksamheten flyttar till Linnés vård- och omsorgsboende i Sävja i slutet av 2017.

Verksamheten Nora i Nyby flyttar till Linnés vård- och omsorgsboende senast i december 2017. På Linnés vård- och omsorgsboende ska 20 platser omvandlas från vårdboende till korttidsverksamhet i och med flytten. Det beslutade äldrenämnden 16 februari.

– Inflyttningen är ett effektivt sätt att använda kommunens skattepengar. Korttidsvården får lämpliga lokaler och Linné fyller platser som inte är helt fyllda, säger Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden.

Linnés vård- och omsorgsboende kommer att fungera som tidigare. I dag finns 60 omvårdnadsplatser, men 40 platser beräknas täcka behovet. 20 platser kan därför omvandlas till korttidsverksamhet.

– Samverkan kan leda till nytt lärande och kompetensutveckling och det ser vi är positivt, säger Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör på äldreförvaltningen.

Linnés vård- och omsorgsboende och Nora drivs av Uppsala kommun i egen regi.

För mer information

Monica Östman (S), ordförande i äldrenämnden
Telefon: 070-655 40 41
E-post: monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör
Telefon: 018-727 13 09
E-post: gunnhenny.dahl@uppsala.se

Presskontakt

Susanne Järved, pressekreterare
Telefon: 018-727 18 78
E-post: susanne.jarved@uppsala.se