Pressmeddelande

Näringslivet stödjer kulturprojekt

Uppsala kommun fortsätter kultursamarbetet med Sh bygg och Bjerking som inleddes 2015. Avsikten med samarbetet är att skapa ett starkare engagemang från näringslivet i att stötta och utveckla kulturlivet i Uppsala. Enligt årets samarbetsavtal finansierar företagen kultur- och fritidsprojekt för ungdomar och kulturförvaltningen bidrar med sakkunskap vid urvalet av ansökningar.

– Kultur är en viktig motor för att bygga ett Uppsala för alla. Jag är väldigt glad över samarbetet med Sh Bygg och Bjerking och ser fram emot att välkomna fler att vara med och utveckla kulturlivet, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Årets kultursamarbete stödjer kultur- och fritidsprojekt, av och för ungdomar i åldern 13–25 år, i hela kommunen. Projekt i Uppsalas ytterområden som Gottsunda, Stenhagen, Gränby och Sävja prioriteras. Ambitionen är att tillsammans skapa trygga och intressanta miljöer i lokalområdet och förverkliga idéer och projekt, gärna med inriktning på integration och jämställdhet.

– Att stötta idrotten är oftast lätt eftersom det finns lag och föreningar som är vana att samarbeta med näringslivet. För oss är det viktigt att gå utanför detta och också hitta vägar att stötta kulturlivet där många unga gör saker tillsammans. Att vara en del av samhället och bygga det med ungdomarna är så oerhört viktigt för oss, säger Lars Svensson, vd på Sh bygg.

För kultursamarbetet har plattformen ”Bygg för framtiden” skapats. Tanken är att göra det enkelt för företag, organisationer och eldsjälar, i framförallt ytterområden, att samarbeta och få stöd till att förverkliga sina idéer. Ansökningar görs på www.byggforframtiden.se.

– Vår vision på Bjerking är att skapa det goda samhället och genom att stödja kultur- och fritidsprojekt för ungdomar i Uppsalas ytterområden kan vi bidra till ett bättre samhälle. Därför känns det naturligt för oss att vara med i det här samarbetet och det ska bli riktigt spännande att följa denna satsning, säger Anders Wärefors, vd på Bjerking.

Samarbetet mellan kulturnämnden och de båda företagen har pågått i tre år. De två första åren var kulturprojekten knutna till offentlig konst och Uppsala konstmuseum.I år stödjer projektet aktiviteter för ungdomar, främst i Uppsalas ytterområden.

Mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se 

Pia Sörås Staflin, kulturstrateg
Telefon:
 018-727 17 99 
E-post:
pia.soras-staflin@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig 
Telefon:
 070-821 68 50