Nyhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gör nationell trygghetsundersökning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför med jämna mellanrum enkätundersökningar om trygghet och säkerhet. I år utökas enkäten och skickas till 34 600 personer i Sverige med start i början av september.

I Uppsala kommun skickas enkäten till 800 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–79 år. Undersökningen genomförs i enkätform och skickas ut via post med hjälp av Statistiska centralbyrån.

Syftet med undersökningen är att få en bättre förståelse för hur arbetet för ett säkrare samhälle ska utformas så att skadorna till följd av olyckor och kriser minskar. Målet är att få större kunskap om hur befolkningen i olika delar av Sverige, i olika åldrar och med olika bakgrund, ser på sin egen trygghet och säkerhet. För att få ett bra underlag är det viktigt att så många som möjligt besvarar undersökningen.

Läs mer om hur Uppsala kommun arbetar med trygghet och säkerhet

Läs mer om Trygghetsundersökningen 2018 på MSB:s webbplats

Om du har frågor om undersökningen, kontakta Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun. 

Telefon: 070-856 21 36
E-post: anders.fridborg@uppsala.se