Pressmeddelande

Minnesmärke Dragarbrunn tas bort

Under oktober tar Uppsala kommun bort Minnesmärke Dragarbrunn som finns i korsningen Dragarbrunnsgatan och Sankt Persgatan. Minnesmärket har funnits där i fem år. Det är funktionsproblem som gör att det nu monteras ner.

Under de fem år som har sedan minnesmärkets uppförande har funktionsproblem uppstått. Det har bland annat varit problem med kondens vilket gör att minnesmärket immat igen. Uppsala kommun har under åren bytt ut delar av minnesmärket och gjort insatser för renoveringar och underhåll.

På platsen finns sedan tidigare en markering i gatan som visar den ursprungliga platsen av Dragarbrunnen som minnesmärket berättat om. Markeringen kommer att finnas kvar men ses över och bättringsmålas. På platsen finns också en skylt från Kulturella spår som berättar om Dragarbrunnens historia som kommer att vara kvar.

– Minnesmärke Dragarbrunnen är en gestaltning som med sin teknik och med det slitage som platsen kräver inte kunnat hålla för evigt. Under början av 1900-talet beställdes offentliga konstverk för att hålla i mer än hundra år, idag är det så många andra aspekter att ta hänsyn till. Konstverk kan ha teknik som håller en begränsad tid och konstnärer arbetar med nya utgångspunkter, metoder och material, säger Tuva-Li Peter Lidé, intendent för offentlig konst i Uppsala kommun.

Under år 2012 genomförde Uppsala kommun ombyggnation av Dragarbrunnsgatan från Sankt Persgatan söderut. I samband med omdaningarna beslutades att ett minnesmärke skulle uppföras i korsningen av Dragarbrunnsgatan och Sankt Persgatan. Minnesmärke Dragarbrunn av Luciano Escanilla uppfördes intill den plats där den ursprungliga brunnen en gång varit placerad.

Kommunen har haft kontakt med konstnären och nu under hösten informerat om att minnesmärket kommer att tas bort.

Läs mer här om Kulturella spår och Dragarbrunnens historia

Mer information

Tuva-Li Peter Lidé, intendent för offentlig konst
Telefon: 018-727 24 89
E-post: tuva-li.peter@uppsala.se

Presskontakt
Inga Lena Andersson, pressansvarig
Telefon: 070-821 68 50