Nyhet

Ministerbesök på utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda

Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, besökte utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda på onsdagen 13 november. Hon var nyfiken på Uppsala kommuns satsning på utbildning och jobb i stadsdelen Gottsunda.

Minister för högre utbildning och forskning på besök på utbildnings- och jobbcenter

Mohamad Hassan (L), arbetsmarknadsnämndens ordförande och Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning samtalar med Andreas Christoffersson, platschef på utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Vid besöket fick ministern träffa elever som läser vid den barnskötarutbildning som kombineras med svenskundervisning och besöka det lärcentrum som är tillgängligt för elever som behöver extra stöd i sina studier.

– Det behövs satsningar på utbildning och språk för att fler ska kunna gå från bidrag till jobb. Både den strategiska placeringen och det nya arbetssättet inom utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda känns nydanande, säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning. 

Andreas Christoffersson, platschef på utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda, berättade att de tagit emot över 5 000 besök sedan starten i januari i år och att besöken är relaterade till möjligheten att få stöd på vägen mot jobb.

Matilda Ernkrans besökte även föreningshuset Kontakten i Gottsunda, en mötesplats i Studiefrämjandets regi som syftar till inkludering och integrering.

Läs mer om utbildnings- och jobbcenter på utbildningochjobb.uppsala.se