Pressmeddelande

Miljoner till Uppsalas fria kulturliv

Nästa år får 38 organisationer dela på över 18 miljoner kronor i stöd från kommunen för att främja ett mångsidigt konst- och kulturliv.

– Kommunens stöd till det fria kulturlivet ska medverka till att göra Uppsala till en bra och attraktiv kommun att bo och leva i. De kulturaktörer som får stöd håller hög kvalitet, bedriver angelägen och kontinuerlig verksamhet och är av väsentlig betydelse för kommunen och dess invånare, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

På konstområdet får Uppsala konstnärsklubb ett utökat verksamhetsstöd för arbetet med galleriverksamheten som en del i utvecklingen av Walmstedtska gården till ett kulturkvarter. Även Köttinspektionen får utökat stöd för medverkan i performancefestivalen Revolve samt för fortsatt utveckling av verksamheten. Bror Hjorths Hus får en utökad budget för att bland annat kunna fortsätta erbjuda alla besökare fri entré.

På teaterområdet får Den Lilla Teatern, Teater Da Capo och till Teater Spektaklet ökat stöd. Gottsunda Dans & Teater får ett extra stöd på 500 000 kronor för scenkonstbiennalen BUSIG som vänder sig till barn och unga. Produktionsstödet, som ges till nya produktioner på teater- och dansområdet, har utökats med drygt 100 000 kronor.

Uppsala Internationella Kortfilmfestival får ett utökat stöd bland annat för att utveckla möjligheten till uppsökande filmvisningar och för filmpedagogisk verksamhet.

Uppsala Litteraturcentrum har beviljats verksamhetsstöd för att genomföra skrivarverkstäder och för att arrangera litterära evenemang och internationella författarutbyten.

Fredens Hus på Uppsala slott får också en utökad budget för fortsatt verksamhet för barn och unga.

Beslutet om 2017 års verksamhetsstöd och produktionsstöd till det fria kulturlivet fattades på kulturnämndens sammanträde den 15 december.

För mer information

Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden
Telefon: 070-638 10 75
E-post: peter.gustavsson@pol.uppsala.se

Elise Rhodin, kulturstrateg, kulturförvaltningen
Telefon: 018-727 13 61
E-post: elise.rhodin@uppsala.se

Presskontakt
Anna Lindquist-Forsberg
Telefon: 018 – 727 13 99
E-post: anna.lindquist@uppsala.se