Pressmeddelande

Mer konst vid slottet

Museiutredningen har kommit fram till en rekommendation där Uppsala konstmuseum får mer plats på Uppsala slott. Förslaget innebär bland annat långsiktigt arbete som skapar goda villkor för konsten och ger uppsalaborna mer konst i ny miljö. Utredningens förslag behandlas på kommunstyrelsen.

Modern och samtida konst rekommenderas få mer plats i och omkring Uppsala slott.

Konsten och kulturen är en stor och viktig fråga i Uppsala kommun. Utredningen rekommenderar att verksamheten vid konstmuseet stärks och att museet blir kvar vid slottet.  Förslaget innebär även att slottsparken görs mer tillgänglig, öppnas upp för rekreation och blir ett rum för konsten. Utifrån detta rekommenderas ett utökat verksamhetsstöd till museet.

- Museet kan fördubbla antalet besökare i renoverade och utbyggda lokaler utifrån verksamhetens behov. Genom att förstärka konstmuseets verksamhet kommer det rustas för att kunna producera mer intressanta utställningar och programverksamhet och på sätt vara redo för en utökning i nya lokaler, säger Sofie Blomgren, utredare på kommunledningskontoret.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på Uppsala kommuns webbplats, se länk nedan. Den kommer även presenteras på ett öppet möte söndagen den 9 februari 14.30 på konstmuseet. Synpunkter på utredningen välkomnas och kan mejlas senast den 17 februari till konstmuseiutredning@uppsala.se

Läs mer på uppsala.se/konstverksamhet

 

 

För mer information