Nyhet

Mer bibliotek till Bälingeborna

Nu erbjuder Bälingebiblioteket tjänsten meröppet. Meröppet innebär att besökare kan låna och lämna böcker, läsa tidskrifter eller använda dator och trådlöst nätverk även när det inte är personal på plats.

Två barn med böcker i händerna.

Bälingebiblioteket inför meröppet och har anpassat lokalerna för att bättre passa barn. Foto: Scandinav.

Nu kan alla över 18 år med lånekort registrerat för meröppet besöka Bälingebiblioteket från 8.00 till 20.00 varje dag året om, jämfört med tidigare när det endast var öppet under de fyra halvdagar i veckan som personal finns på plats. Meröppet på Bälingebiblioteket är en del i kommunens satsning på landsbygden där en prioritering är att öka möjligheten att utöva och uppleva kultur.

- Som Uppsalabo ska du ha god tillgång till kultur oavsett var du bor. Med meröppet på Bälingebiblioteket får Bälingeborna större tillgång till både litteratur, övrig kultur och en plats att mötas på. Med meröppet blir Bälingebiblioteket till och med mer tillgängligt för låntagare än Stadsbiblioteket i Uppsala centrum, säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande.

Barnen får mer plats

Inför premiären av meröppet på Bälingebiblioteket har bibliotekets lokaler anpassats för att bättre passa barn, bokcirklar och olika slags event. Nu har barnen cirka två tredjedelar bibliotekets lokalyta.

- Barn och unga är en prioriterad målgrupp och lokalanpassningen stämmer också överens med hur låne- och besöksmönstren ser ut. I Bälinge är cirka 70 procent av utlånen barnmedier, säger Sara Bengtsson, biträdande bibliotekschef Bibliotek Uppsala.

Inför ommöbleringen av biblioteket frågades barn i olika åldrar vad de ville göra på biblioteket. Resultatet av barndialogen fanns sedan med i utformningen av lokalerna och har bland annat resulterat i att det finns flera sittplatser för barn, både enskilt och i grupp och att det har skapats en större och avskild faktaavdelning för barn.

Flexibla lokaler

Även för vuxna finns numera fler sittplatser på Bälingebiblioteket både enskilt och för grupp. Bokhyllor på hjul gör också att biblioteket enkelt kan möblera om och erbjuda många fler sittplatser när de arrangerar program och aktiviteter.

- Med fler sittplatser, mer flexibla lokaler och meröppet kan vi erbjuda Bälingeborna mycket bättre möjligheter att träffas för bokcirklar, stickcirkar eller olika typer av föreläsningar och andra aktiviteter, säger Sara Bengtsson, biträdande bibliotekschef Bibliotek Uppsala.

Biblioteken i Björklinge och Vattholma erbjuder också tjänsten meröppet. Lånekorten kan registreras för meröppet när biblioteken är bemannade.