Pressmeddelande

Markanvisningstävlingen vid Brantingsskolan avgjord

Vid en pressträff på tisdag 14 mars avslöjar mark- och exploateringsutskottet och Skolfastigheter AB vilka som vunnit markanvisningstävlingen för Skomakarparken och den avstyckade marken vid Brantingsskolan.

Deltar gör Erik Pelling (S), ordförande i mark- och exploateringsutskottet, Jan Ejdersund (S), ordförande i Skofastigheters styrelse och Annelie Johansson, VD för Skolfastigheter AB tillsammans med vinnarna.

Datum: Tisdag 14 mars
Tid: 14.00–15.00
Plats: Brantingsskolans aula

För mer information

Maria Hasselgren, pressansvarig stadsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 072-569 38 79
E-post: maria.hasselgren@uppsala.se