Nyhet

Mänskliga rättigheter för barn och unga

I år är det ett särskilt fokus på mänskliga rättigheter i Uppsala kommun. Det märks på Uppsala kommuns fritidsklubbar, fritidsgårdarna, på Grand och allaktivitetshuset Allis.

Ungdomar som klättrar på en klättervägg.

– Mänskliga rättigheter jobbar vi kontinuerligt med ute på våra verksamheter genom barnperspektivet, säger Marie Isacson som är chef på fritid Uppsala väst. 

  – Vi funderar på att koppla konceptet med escape room till temat mänskliga rättigheter. Då kan vi hitta på uppdrag med rätt värderingar som bygger på just mänskliga rättigheter, säger Odin Lindell, enhetschef på Allis och Fyrislunds fritidsklubb.

Fritidsledarna funderar hela tiden på hur de ska göra för att vara till för alla.

– Arbetet med mänskliga rättigheter genomsyrar all verksamhet, säger Tanim Rab, enhetschef för Grand och evenemang.

Norra, östra, västra fritidsgårdarna och Grand har precis blivit omdiplomerade inom hbtq. Södra fritidsgårdarna och Allis går utbildningen nu och beräknas vara diplomerade i maj.

På Grand har hbtq-ungdomar och unga med behov av särskilt stöd egna programkvällar.

– Vi vill att de ska känna sig så trygga här att de känner sig välkomna alla dagar när det är öppen verksamhet. Och det gör de nu. Det är jättekul.

Glädje genom rörelse och aktiviteter

På fritidsklubbarna, fritidsgårdarna, Grand och Allis träffar besökarna nya kompisar från hela kommunen med olika bakgrund. De kan lära känna varandra, fast de är i olika åldrar. Där träffar de också fritidsledare med olika specialkompetens.

Alla som arbetar där har samma målbild. De vill att barnen ska vara glada, aktiva och trivas med varandra. Och att de ska möta flera vuxna som de känner sig trygga med.

Barnen har egna idéer och förslag

Det är barnen och ungdomarna själva som bidrar med idéer om vad som ska gå att göra på fritidsklubbarna, fritidsgårdarna, Grand och Allis. Allt är sprunget ur idéer från dem. Fritidsledarna är lyhörda för vad barnen och ungdomarna vill göra.

– Barnen bidrar med glädje, nyfikenhet och egna idéer i alla våra verksamheter. De är med och bestämmer innehållet. De pratar med oss och vi fångar upp deras intressen, säger Tanim Rab.

– Vi jobbar mycket med samlingar, klubbråd och gårdsråd. Vi har även förslagslådor uppsatta där barnen och ungdomarna kan lämna in idéer och synpunkter, säger Marie Isacson.

Mötet med vuxna kan ge lugn

Fritidsledarna möter dagligen många olika barn och ungdomar. Då gäller det att kunna se att varje besökare är en unik individ med sina behov, tankar och idéer.

De flesta barn och ungdomar som kommer vill vara aktiva, röra på sig och hitta på saker. Några är lite oroliga ibland. Det försöker de vuxna att vara uppmärksamma på. Samtalet med en vuxen kan ge lugn.

– Ser en fritidsledare att några är bekymrade sitter de ner med dem och frågar vad de är oroliga över. De lyssnar framför allt på barnen och ungdomarna. Vi kan inte lösa allt men vi kan försöka vara bra coacher och berätta vart de kan vända sig om de behöver hjälp med något specifikt, säger Marie Isacson. 

Rörelse för utveckling

– Det är helt fantastiskt att se barn som aktiverar sig fysiskt och får vara med i nya sociala sammanhang. Det som driver oss i vårt arbete är när barn och unga känner glädje, när de känner att ”det är här vi ska vara!”, säger Odin Lindell.

Att unga rör på sig, är aktiva, sociala och blir sedda av flera vuxna leder till att de kan utvecklas långsiktigt. De lär sig grundläggande värderingar som att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Det är Tanim Rab, Odin Lindell och Marie Isacson övertygade om.