Nyhet

Lokala trossamfund i enat uttalande om Covid-19

I Uppsala kommun finns det Interreligiösa samverkansrådet som leds av kommunfullmäktiges ordförande Eva Edwardsson. Tillsammans uttrycker de nu vikten av att vara uthållig och fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Interreligiösa samverkansrådet medverkande personer

Foto taget oktober 2019

Vi vill uppmana och vädja till alla att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer för att förebygga och bromsa smittspridningen av Covid-19. Rekommendationerna är bland annat att äldre över 70 år ska begränsa sina sociala kontakter och helt undvika platser där människor samlas, att vi alla håller avstånd, att vi alla tvättar händerna ofta med tvål och vatten, att vi stannar hemma om vi är sjuka. Vi, ledare från olika lokala religiösa samfund och föreningar i Uppsala samt företrädare för Uppsala kommun, vill betona vikten av att alla förstår situationens allvar och vilka risker det kan innebära om vi inte följer rekommendationerna.

Vi finns för samtal och medmänsklighet

Om du känner oro och har behov av att samtala med någon med anledning av Covid-19 så vänd dig gärna till ditt trossamfund via telefon och e-post. Samfunden finns till för dig och kan stödja dig i svåra situationer genom samtal och medmänsklighet. Du kan också vända dig till andra organisationer.

Eva Edwardsson, Uppsala kommun, ordförande
Carl Lindberg, Uppsala kommun, förste vice ordförande
Magnus Åkerman, Uppsala kommun, andre vice ordförande
Daniel Lindqvist, Korskyrkan (webbplats)
Andreas Bergmann, S:t Lars församling (webbplats)
Walid Monfared, Ordförande för Imam Ridha Islamic Center i Uppsala
Firooz Aghdam, Imam Reza Islamic Center i Uppsala (e-post)
Ahmad Orfali, Uppsala moské (webbplats)
Torbjörn Bådagård, Uppsala Missionskyrka (webbplats)
Annica Anderbrant, Svenska kyrkan (webbplats)
Trudy Fredriksson, Sveriges Buddhistiska gemenskap (webbplats)
Christina Strandell, Sakya Cangchub Chöling (webbplats)
Harout Ekiziean, Armeniska apostoliska kyrkan
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord (webbplats)
Andliga rådet för Uppsalas baha'ier
Judiska föreningen (webbplats)

Kontaktvägar för dig som behöver stöd. 

Om Interreligiösa samverkansrådet.