Nyhet

En ljusfest för barns rättigheter i Gränby Park

Så här fint lyste det i Gränbyparken igår kväll! För sjätte året i rad firade förskolebarn, familjer och pedagoger barns rättigheter med en ljusfest. I år lyste de hundratals lyktorna även lite extra eftersom Barnkonventionen fyller 30 år.

Ljuslyktor vid Gränby park

Med ljusfesten ville förskolorna uppmärksamma barns rättigheter och skapa en vi-känsla i ett mångkulturellt sammanhang. Samma dag fyllde Barnkonventionen 30 år, något förskolorna uppmärksammade.

Hundratals lyktor lyste upp mörkret

Ljusfesten ordnades av Bellmans-, Lagerlöfs-, Ringarens-, Parkens-, Peterslunds, Von Bahrs och Österledens förskolor och är en återkommande tradition.

 – På hösten är ljuset en viktig del i många religioner och traditioner, säger Anna-Karin Sund, rektor vid Von Bahrs förskola och talare vid ljusfesten.  Vi vill uppmärksamma att mycket är gemensamt i olika kulturer, religioner och traditioner både i den stora globala världen och i den lilla världen på vår egen förskola. Ljusfesten vill vi ska lyfta fram och bidra till den känslan av gemenskap.  

Läs mer om förskolornas ordinarie verksamhet

bellmansforskola.uppsala.se

lagerlofsforskola.uppsala.se

ringarensforskola.uppsala.se

parkensforskola.uppsala.se

peterslundsforskola.uppsala.se

vonbahrsforskola.uppsala.se

osterledensforskola.uppsala.se