Pressmeddelande

Landshövdingen lånar ut sig till nya Uppsalabor

Landshövding Göran Enander vill visa sitt stöd till projektet Låna en Uppsalabo. Nu blir han själv ett låneobjekt på Stadsbiblioteket.

I måndags skickade Göran Enander in sin intresseanmälan: Landshövdingen i Uppsala län erbjuder sig att bli lånad av nyanlända som är intresserade av att ta en fika och samtala med honom om det svenska samhället.

Integration hör till de områden som Göran Enander valt att prioritera sedan han tillträdde som landshövding i november. Genom att ställa upp som låneobjekt i Stadsbibliotekets satsning ger han sitt stöd till projektet som han tror kan vara till glädje för både nysvenskar och djupt rotade Uppsalabor.

– Detta är ett enkelt och bra sätt att bidra till att underlätta integrationen i det svenska samhället. Samtidigt får jag möjlighet att lära mig mer om de nyanländas situation här i Uppsala. Jag hoppas att många Uppsalabor utnyttjar den här möjligheten, säger Göran Enander.

Projektet Låna en Uppsalabo innebär att nyanlända får möjlighet att träna svenska, och att Uppsalabor kan lära känna några av alla de människor som kommit till Sverige på senare tid. Stadsbiblioteket står för fikat, och välkomnar landshövdingens intresse att låna ut sig till nyanlända.

– I dagsläget har vi 340 nyanlända som anmält sitt intresse för att låna en Uppsalabo, därför behöver vi fler Uppsalabor som ställer upp, säger Mohammed Mekrami, enhetschef på Bibliotek Uppsala.

Mer information

Mohammed Mekrami, enhetschef Bibliotek Uppsala
Telefon: 018-727 17 54, 072-58 20 192
E-post: mohammed.mekrami@uppsala.se